Överst brädan SÅLD och fisken till vänster längst ned.