Åke o Lars spelade efter det att Kör för alla hade sjungit ut.