"Mejeriviken" kallar vi i våran familj denna vik. Mejeriet låg i det röda huset till vänster om viken.