Det är roligt att måla. Inga-Lena visar hur jag skall göra!